Контрольна робота №5 Числівник Варіант 1
1. Повнозначна частина мови, яка означає кількість предметів або їхній порядок при лічбі, називається:
а) іменником;
б) прикметником;
в) числівником;
г) займенником.
2. Запишіть п'ять числівників.
3. Числівники за значенням поділяються на:
а) якісні, відносні й присвійні;
б) назви істот і неістот;
в) прості й складні;
г) кількісні й порядкові.
4. Запишіть п'ять кількісних числівників.
5. За будовою числівники поділяються на:
а) прості, складні й складені;
б) якісні, відносні й присвійні;
в) тверді, м'які й мішані;
г) кількісні, збірні, дробові.
6. Запишіть п'ять складних числівників.
7. Позначте рядок, у якому всі слова — збірні числівники.
а) Шість, двадцятий, семеро, три десятих;
б) двоє, дванадцятеро, тридцять троє, восьмеро;
в) тринадцятьох, шістдесяти, вісімнадцятьом, на трьох;
г) другий, шостий, чотирнадцятий, дев'ятий.
8. Запишіть речення, у якому використано порядковий числівник.
9. Визначте речення, у якому вжито дробовий числівник.
а) 3 п'ятого кола червоний башлик випередив усіх (М. Трублаїні).
б) 3 криком і вереском промчав тринадцятий у повс¬тяному капелюсі (М. Трублаїні).
в) Через Канадський водоспад стікає дев'ятнадцять двадцятих усієї води Ніагарського водоспаду (З підручника).
г) Установлено, що Ніагарський водоспад утворився близько восьми - дев'яти тисяч років тому (3 підруч¬ника).
10. Уведіть у речення власне кількісний числівник.
11. Позначте речення, яке потребує редагування.
а) Більше ста тисяч людей щорічно відвідує цей музей.
б) Сюди прийшли більше семидесяти юнаків.
в) У Сибірське море впадає триста тридцять шість річок.
г) У перегонах брали участь п'ятнадцятеро коней.
12. Провідміняйте числівник сто.


Контрольна робота № 5 Числівник Варіант 2
1. Числівник - це повнозначна частина мови, яка:
а) має значення предметності;
б) означає кількість предметів або їхній порядок при лічбі;
в) виражає ознаку або властивість предмета;
г) вказує на предмети, ознаки, кількість, але не нази¬ває їх.
2. Запишіть п'ять числівників.
3. Числівники за значенням поділяються на:
а) кількісні й порядкові;
б) прості й складні;
в) назви істот і неістот;
г) якісні, відносні й присвійні.
4. Запишіть п'ять порядкових числівників.
5. За будовою числівники поділяються на:
а) якісні, відносні й присвійні;
б) тверді, м'які й мішані;
в) прості, складні й складені;
г) кількісні, збірні, дробові.
6. Запишіть п'ять складних числівників.
7. Позначте рядок, у якому всі слова — дробові числів¬ники.
а) Шість восьмих, три двадцятих, вісім дев'ятих, дві десятих;
б) другий, восьмий, сімнадцятий, десятий;
в) дванадцятьох, вісімдесяти, вісімнадцятьом, вось¬мисот;
г) шестеро, тринадцятеро, двадцять троє, восьмеро.
8. Запишіть речення, в якому використано порядковий числівник.
9. Визначте речення, в якому вжито збірний числів¬ник.
а) Межа вічної криги в Арктиці відступила на кілька сотень кілометрів на північ (В. Комаров).
б) Дві дівчини сплять, притулившись щока до щоки (О. Довженко).
в) Широке небо неначе кліпало тисячами блискучих людей (/. Нечуй-Левицький).
г) Семеро одного не ждуть {Народна творчість).
10. Уведіть у речення дробовий числівник.
11. Позначте речення, яке потребує редагування.
а) Два коти в одному мішку не живуть (Народна твор¬чість).
б) Що то за птах, що на вісьмох ногах (Народна твор¬чість).
в) Сімсот соколят на одній подушці сплять (Народна творчість).
г) Під одним ковпаком до сімсот козаків (Народна творчість).
12. Провідміняйте числівник сорок.Контрольна робота № 5 Числівник Варіант 3
1. Позначте рядок, у якому всі слова — числівники.
а) Одинадцять, три, п'ятий, сотня;
б) тринадцять, шість, мільйон, тисяча;
в) один, одиниця,.однаково, одинак;
г) п'ятнадцять, сімка, вісімсот, двоє.
2. Запишіть речення, у якому використано числівник.
3. Визначте речення, у якому використано числівник.
а) Сьогодні він отримав одиницю.
б) Це було вже не вперше.
в) Він замислився, як нарешті отримати хоча б сімку.
г) Назавтра треба було вивчити п'ять предметів.
4. Запишіть з числівниками два речення, які продовжи¬ли б розповідь з попереднього завдання.
5. Позначте рядок, у якому всі числівники пишуться окремо.
а) Трьох/сот, тридцять/три, два/надцять, шіст/десят;
б) три/п'ятих, вісімдесят/шість, сто/сім, двісті/п'ят¬десят;
в) триста/двадцять, шіст/надцятеро, сто/одинадцять, двадцять/два;
г) сто/тисячний, двадцять/п'ятий, сто/сьомий, три¬ста/сороковий.
6. Запишіть п'ять складених числівників.
7. Виділіть речення, яке слід відредагувати.
а) Під одним козирком чотири козаки (Народна твор¬чість).
б) Сімсот соколят на одній подушці сплять (Народна творчість).
в) Бігає Марушка у сто кожушках, як вітер повіє, то й спина зіпріє (Народна творчість).
г) Сиділа старуха в дев'ятьох кожухах; хто побаче, той заплаче (Народна творчість).
8. Провідміняйте числівник сімсот.
9. Позначте речення, у якому вжито порядковий чис¬лівник.
а) Під тисячолітнім платаном розташувалися музи¬канти (М. Трублаїні).
б) Один за одним промчали вершники (М. Трублаїні).
в) Восьмий вершник, у червоному башлику, промчав, як вітер (М. Трублаїні).
г) За умовою змагання вони мусили десять разів об¬бігти це коло (М. Трублаїні).
10. Запишіть речення зі збірним числівником.
11. Виділіть речення, яке потребує редагування.
а) Уроки починаються о восьмій годині.
б) Я скажу тобі про це, коли мине тринадцята година.
в) Ми провели з ним чудових шість годин.
г) Магазин відчиняють у сім годин.
12. Запишіть речення з числівником на позначення дати чи години.

Контрольна робота № 5 Числівник Варіант 4
1. Позначте рядок, у якому всі слова — числівники.
а) Тридцять, сім, восьмий, мільярд;
б) один, десяток, мільйон, тисяча;
в) три, трійка, утретє, тринадцять;
г) шістдесят, вісімка, вісімсот, троє.
2. Запишіть речення, у якому використайте числівник.
3. Визначте речення, у якому використано числівник.
а) Десятки років читають люди ці книги.
б) Козацькі курені ділилися на сотні.
в) Сто десять років прожив цей дідусь.
г) Така оцінка, як трійка, його не задовольняла.
4. Запишіть п'ять іменників, утворених від числівників.
5. Позначте рядок, у якому всі числівники пишуться ок¬ремо.
а) Триста/двадцять, тридцять/три, сто/сім, дві/третіх;
б) трьох/сот, вісімдесят/шість, шіст/надцятеро, дві¬сті/п'ятдесят;
в) сто/одинадцять, шіст/десят, двадцять/п'ятий, сто/ сьомий;
г) сто/тисячний, триста/сороковий, двадцять/два; сім/надцятий.
6. Запишіть п'ять складених числівників.
7. Виділіть речення, яке слід відредагувати.
а) Реве віл на сто гір, на сто кроків, на сто потоків (Народна творчість).
б) Головата, дженджуриста, сорочок наділа триста, а нога одна (Народна творчість).
в) Що то за птах, що на вісьмох гонах? (Народна твор¬чість).
г) У сім няньок дитина без носа (Народна творчість).
8. Провідміняйте числівник дев'ятсот.
9. Позначте речення, у якому вжито дробовий числівник.
а) Уздовж дороги тягнуться кактуси до двох цілих і п'яти десятих метра заввишки.
б) Північна територія займає п'яту частину площі всієї Австралії.
в) Він зайняв шосте місце з десяти.
г) Три великих цілих яблука лежали на столі.
10. Запишіть речення зі збірним числівником.
11. Виділіть речення, яке потребує редагування.
а) Ми працюємо до шостої години.
б) Ігор народився п'ятнадцятого травня.
в) Чоловіки вітали жінок з Восьмим березнем.
г) Святковий вечір розпочнеться о шістнадцятій го¬дині тридцять хвилин.
12. Запишіть речення з числівником на позначення дати чи години.